Se hvordan rejsekortet bliver hacket

Hollandske forskere har brudt ind i kortet, så det er muligt at køre gratis med bus og tog. Selskabet bag ser det dog ikke som et stort problem.

Rejsekortselskab vil ikke skifte kort nu

Eksperter og rejsekortselskabets egen systemchef siger, at det vil være mest overkommeligt at skifte nu. Alligevel vurderer direktøren, at det er bedst at vente.

Alle rejsekort bruger samme nøgle

Det gør et svagt system endnu svagere, siger forsker. Direktør aner ikke, hvad det betyder for sikkerheden.

Ny forsinkelse hos leverandør

Rejsekortets leverandør East-West er ikke god til at overholde tidsfrister. Leverancen af den endelige softwareversion er blevet udskudt med 12 måneder, og nu skal endnu en tillægskontrakt forhandles på plads. Direktør forklarer, at forsinkelsen allerede er tænkt ind i en revideret tidsplan.

De er allerede oppe på fire tillægskontrakter. East-West og Rejsekortselskabet kender rumlen med at forhandle kompensationer og nye tidsfrister. Men nu skal de til det igen.

Software version 5 er blevet forsinket med tolv måneder i forhold til den seneste tillægskontrakt. Meningen var, at softwaren skulle være leveret og implementeret i september 2010. Men det kommer altså ikke til at holde.

Problemet er, at version 5 ikke har kapacitet til håndtere så mange brugere som forventet.

- Leverandøren har kørt en stresstest af systemet, som ikke lever op til det aftalte. Derfor skal der ske væsentlige forbedringer, før systemet kan håndtere de seks millioner brugere, det skal dimensioneres til, fortæller Bjørn Wahlsten.

Rejsekortselskabet regner med at få to millioner brugere, men for at gøre systemet driftsikkert, så bliver det tal ganget med tre.

Forsinkelse forelagt trafikudvalget
På et møde i folketingets trafikudvalg den 19. oktober fremlagde formandskabet og direktionen for Rejsekort A/S en præsentation, hvor følgende står:

- Rejsekortsystemets funktioner til kortudstedelse, kundebetjening, regnskab etc. er i den af East-West leverede kvalitet ikke gode nok og skal forbedres.
(...)
- Driftskvaliteten er endnu ikke tilfredsstillende.
- East-West har varslet forsinkelser på allerede aftalte leverancer.
- East-West har endvidere konstateret, at der skal laves ændringer i systemarkitekturen for at rejsekort kan fungere tilfredsstillende over de næste 15 år, et udviklingsarbejde som kan forsinke leverancen af systemversion 5 med 12 mdr.

Fastholder forsinkelsesforklaring
Bjørn Wahlsten sagde ellers tidligere til forsinkelsen.dk, at rejsekortets seneste forsinkelse ene og alene er Rejsekortselskabets beslutning.

- Vi har opdaget at der er mange spørgsmål fra kunderne, forklarer Bjørn Wahlsten:

- East-West vil hellere have vi går hurtigere i gang, end vi gør, for så får de en større betaling. Men vi vælger altså et tempo, der er bedst for kunderne, hvor vi kan følge med.

Den forklaring holder direktøren fast i:

- Nej, forsinkelsen af version 5 har ikke noget med at gøre med at vi har valgt at dele udrulningen op i mindre bidder, siger Bjørn Wahlsten, der nu skal bruge de næste par måneder på at forhandle en ny, femte tillægskontrakt på plads.

Venter på København
Den nuværende version af softwaren kan sagtens fungere til den første udrulning af rejsekortet, men den er ikke dimensioneret til mere end 100-200.000 brugere og har ikke alle de bestilte funktioner. Derfor kan rejsekortet godt klare udrulningen på Vest- og Sydsjælland, men udrulningen i København kræver version 5.

- Når vi skal rulle hele København ud, så jeg forventer at have version 5 på plads, siger Bjørn Wahlsten.

Så København vil altså ikke få rejsekortet før slutningen af 2011?

- Nej.

I forhold til den oprindelige kontrakt, så skulle version fem ifølge rejsekortdirektøren leveres et stykke inde i 2009. Derfor er det en forsinkelse på to et halvt år for den endelige softwareversion.

Selve rejsekortet er - siden kontrakten blev underskrevet i 2005 - forsinket med tre år.