Se hvordan rejsekortet bliver hacket

Hollandske forskere har brudt ind i kortet, så det er muligt at køre gratis med bus og tog. Selskabet bag ser det dog ikke som et stort problem.

Rejsekortselskab vil ikke skifte kort nu

Eksperter og rejsekortselskabets egen systemchef siger, at det vil være mest overkommeligt at skifte nu. Alligevel vurderer direktøren, at det er bedst at vente.

Alle rejsekort bruger samme nøgle

Det gør et svagt system endnu svagere, siger forsker. Direktør aner ikke, hvad det betyder for sikkerheden.

Er det ulovligt at hacke rejsekortet?

Ja, det er ulovligt. Du kan komme i karambolage med flere forskellige paragraffer i straffeloven.

Disse to scenarier er vurderet af lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet Thomas Elholm. Han understreger, at det altid er vanskeligt at sige noget om straffen, fordi den er stærkt afhængig af forholdets konkrete karakter.

- Hvis man læser andres kort uden deres samtykke, vil man formentlig - efter omstændighederne - kunne straffes efter straffelovens paragraf 263, der siger at man ikke må skaffe sig adgang til andres gemmer. Straffen vil dog formentlig være bøde, hvis der blot er tale om et tilfælde af aflæsning af andres kort.
- Hvis man ændrer sit kort, så saldoen ændres, kan man straffes efter paragraf 279. Straffen vil især afhænge af, hvor stort beløb man snyder sig til. Straframmen er 1 år og 6 måneders fængsel.

Enkelte af de forhold, der er vist her på siden, kan derfor være ulovlige. Forsinkelsen.dk advarer mod at gøre noget af det, der er vist på siden.

Forsinkelsen.dk har i samråd med mediejurist Oluf Jørgensen vurderet, at historien om sikkerheden i rejsekortene er så væsentlige, at det kan føre til strafnedsættelse, straffritagelse eller frifindelse, hvis nogen overhovedet forsøger at køre en retssag.

Baggrunden for dette er, at det flere gange er slået fast ved danske domstole samt den europæiske menneskerettighedsdomstol, at et journalistisk formål kan være af formildende omstændighed, hvis:

- forhold, der afdækkes, har væsentlig samfundsmæssig interesse.
- kritisable forhold ikke kan dokumenteres overbevisende uden lovbrud.
- gennemførelsen sker på forsvarlig vis uden at skabe nævneværdige risici.
- politi eller andre relevante myndigheder hurtigt bliver informeret og får overdraget ulovlige effekter.

Alle disse forhold har været taget under grundig overvejelse, hver eneste gang forsinkelsen.dk har bevist sikkerhedsbrist i rejsekortsystemet.

Desuden har forskere i både USA og Holland vundet sager om at offentliggøre resultaterne af deres forskning af sikkerhedsbrister i Mifare Classic-chippen.